bereikbaarheid-verkeer

28 dec 2016, 11:11

Nieuw fietspad Helperzoom komt aan oostzijde

Nieuw fietspad Helperzoom komt aan oostzijde

Het geplande nieuwe fietspad langs de Helperzoom komt aan de oostzijde te liggen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om twee tracévarianten aan de oostkant verder uit te laten werken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De route tussen de bomen en de vijvers, over grondgebied van het waterschap, heeft de voorkeur van zowel de bewoners als van deskundigen. Maar omdat deze variant de ecologie zwaar raakt wil het gemeentebestuur ook een tracé door de groenstrook vóór de bomenrij uitwerken tot een definitief ontwerp. De gemeenteraad zal dan een afweging moeten maken tussen beide ontwerpen.

Het nieuwe vrijliggende fietspad in twee richtingen wordt onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Haren. Ter hoogte van Saaksumborg gaat de gemeente het fietspad wel verbeteren, maar blijft het liggen op de huidige plek langs de begraafplaats Esserveld. Het fietspad aan de oostzijde levert een snelle, comfortabele en veilige fietsroute op, zonder dat er langs de Helperzoom parkeerplaatsen hoeven te verdwijnen.

Tijdens diverse inloopavonden en participatiebijeenkomsten hebben bewoners en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een participatierapport.