bereikbaarheid-verkeer

20 dec 2016, 10:10

Nieuw fietspad Aquamarijnstraat woensdag geopend

Nieuw fietspad Aquamarijnstraat woensdag geopend

Het nieuwe fietspad aan de Aquamarijnstraat wordt woensdag officeel geopend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het fietspad is aangelegd omdat er veel overlast was op het voetpad ten noorden van de flats aan de Aquamarijnstraat. Dit voetpad werd veel gebruikt door fietsers die vanuit de De Held, Gravenburg en de wijk Vinkhuizen richting het Reitdiep en Zernike fietsten.

Daarom besloot de gemeente tot de aanleg van het nieuwe fietspad. Er is een halfjaar aan de aanleg gewerkt. In het voorjaar wordt het fietspad nog voorzien van een rode slijtlaag en worden de bermen verder ingericht.

Het nieuwe fietspad wordt geopend door wethouder Paul de Rook. Dit doet hij samen met de Fietsersbond, wijkbewoners, volkstuinencomplex Vinkhuizen en aannemersbedrijf Oosterhof Holman.