bereikbaarheid-verkeer

25 jul 2017, 10:10

Mogelijk extra verkeersdrukte door afsluiting afrit Oosterpoort

Mogelijk extra verkeersdrukte door afsluiting afrit Oosterpoort

De afrit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort gaat volgende week maandag, 31 juli, definitief dicht. Dit leidt volgens Groningen Bereikbaar mogelijk tot extra verkeersdrukte in de ochtendspits op de Europaweg en de omliggende wegen. Op 26 juni werd al de toerit bij de Oosterpoort afgesloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om de afsluiting van de afrit Oosterpoort (37a) voor het verkeer vanaf het Julianaplein. Het verkeer dat gebruik maakte van deze afrit kan voortaan gebruikmaken van de afrit Europaweg. Via de Europaweg en de Griffeweg zijn de Oosterpoortwijk en Europapark-noord te bereiken. Wie naar woonwijk De Linie gaat of naar de bedrijven op het Europapark, kan via de Europaweg en de Boumaboulevard.

De toerit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort ging eind juni al dicht. Dat leidde al tot extra tot meer verkeer en langere reistijden op de Europaweg en de Boumaboulevard in de middag en de avondspits.

Volgens Groningen Bereikbaar leidt het afsluiten van de afrit op 31 juli mogelijk ook tot extra drukte in de ochtendspits. De organisatie roept dan ook op om rekening te houden met extra reistijd. Automobilisten krijgen het advies buiten de spits te rijden, of met de fiets of het openbaar vervoer. Groningen Bereikbaar houdt de verkeerssituatie in de gaten en neemt maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden

Het afsluiten van de af- en toerit is nodig voor de werkzaamheden die de komende maanden in de omgeving worden uitgevoerd. Van 6 tot 14 augustus wordt gewerkt bij de spoorovergang bij de Esperantostraat. Het treinverkeer tussen Groningen en Assen, Winschoten en Veendam wordt dan stilgelegd. Voor en tijdens de treinvrije periode worden ook werkzaamheden verricht aan de bestaande geluidschermen langs de toe- en afrit. Deze worden voor een deel verwijderd. Na augustus beginnen de voorbereidingen op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg.

Eindsituatie

De toe- en afrit bij de Oosterpoortbuurt komen vanwege de verdiepte ligging en het Zuiderplantsoen ook in de eindsituatie niet terug. De Oosterpoortbuurt blijft dan per auto bereikbaar via de Griffeweg aan de noordkant en de Verlengde Lodewijkstraat aan de zuidzijde.