Bereikbaarheid & Verkeer

Minder geluidshinder na ombouw zuidelijke ringweg; behalve bij beperkt aantal adressen

De ombouw van de zuidelijke ringweg zal bij de meeste adressen leiden tot een afname van geluidsoverlast bij de meeste woningen. Maar bij ruim honderd adressen neemt het geluidsniveau mogelijk juist toe. Deze komen in aanmerking voor geluidsonderzoek.


Leestijd: 1 minuut

Minder geluidshinder na ombouw zuidelijke ringweg; behalve bij beperkt aantal adressen
Minder geluidshinder na ombouw zuidelijke ringweg; behalve bij beperkt aantal adressen

Een en ander meldt de website www.aanpakringzuid.nl

Door de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert het verkeersgeluid in de omgeving. In vergelijking met nu neemt het aantal woningen met geluidhinder zo’n 10 procent af. Dat komt onder andere doordat een deel van de weg verdiept wordt aangelegd.

Ook wordt vaker gekozen voor de aanleg van ‘stil asfalt’. Toch zijn er ook adressen waar het geluid van het verkeer toeneemt, vooral door de aanpassingen aan wegen in de stad. Bij 109 adressen wordt het geluidsniveau hoger dan de ‘toetswaarde’. Deze woningen komen in aanmerking voor een ‘binnenwaardeonderzoek’. De bewoners van deze adressen hebben een brief gehad met een uitleg.

Zoals de wet voorschrijft, is berekend hoeveel geluid er aan de buitenkant (op de gevel) van de woningen is in het jaar 2030, oftewel tien jaar na het uitvoeren van het project. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met alle veranderingen aan de wegen en ook met veranderingen van de hoeveelheid verkeer. Verder is rekening gehouden met aanvullende maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en de aanleg van ‘stil asfalt’.

Onderzoek

Bij woningen waarbij het geluid aan de buitenkant van de woning hoger is dan de toetswaarde, gaat Rijkswaterstaat onderzoeken of het verkeersgeluid binnenin aan de wettelijke eisen voldoet. Dat wordt een ‘binnenwaardeonderzoek’ genoemd. Blijkt hieruit dat het geluid boven de norm is, dan doet Rijkswaterstaat een voorstel aan de eigenaar voor maatregelen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van geluidsisolerende materialen. Deze maatregelen worden betaald door Rijkswaterstaat. Deze onderzoeken worden waarschijnlijk gedaan aan het eind van de uitvoeringsperiode (die gepland staat voor 2015-2020).

Bron en meer informatie:

www.aanpakringzuid.nl