bereikbaarheid-verkeer

20 mei 2016, 11:11

Meeuwerderweg in Groningen tot 18 juni gestremd: rioleringswerkzaamheden; winkels prima bereikbaar

Meeuwerderweg in Groningen tot 18 juni gestremd: rioleringswerkzaamheden; winkels prima bereikbaar

Sinds deze week wordt er aan de Meeuwerderweg, tussen Griffeweg en Duikerstraat, gewerkt aan een nieuw riool. Het gaat om de aanleg van een regenwaterafvoer vanaf cultuurcentrum de Oosterpoort naar het Oude Winschoterdiep. Deze ingreep vermindert de kans op wateroverlast op straat bij hevige regenval. De werkzaamheden duren naar verwachting een maand. De winkels aan de Meeuwerderweg blijven bereikbaar, ook voor automobilisten

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het werk aan de Meeuwerderweg levert verkeersoverlast op. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid via de Hereweg en de Europaweg. Fietsers kunnen gebruik maken van een omleiding langs het Oude Winschoterdiep. Voor dat verkeer is een extra omleiding langs de Palmslag beschikbaar. Het werk aan de Meeuwerderweg duurt tot zaterdag 18 juni.

Laatste in serie van maatregelen tegen wateroverlast

De afgelopen jaren werden in de Oosterpoort al diverse maatregelen genomen om wateroverlast na hevige stortbuien tegen te gaan. Dit gebeurde nadat de Meeuwerderweg een paar keer blank stond na hevige stortbuien en het water winkels en woningen binnenstroomde.

Er kwamen waterdoorlatende putdeksels in de straat en in de straten tussen de Oosterweg en Meeuwerderweg zijn waterafvoergoten aangebracht. Tussen Meeuwerderweg en het Oude Winschoterdiep is destijds een extra regenwaterafvoer gemaakt. De regenwaterafvoer vanaf de Oosterpoort is de laatste ingreep in deze serie van maatregelen.