bereikbaarheid-verkeer

03 dec 2015, 14:02

Meer weggebruikers in regio Groningen-Assen mijden de spits

Meer weggebruikers in regio Groningen-Assen mijden de spits

Steeds meer weggebruikers in de regio Groningen-Assen mijden bewust de spits. Het gaat om een stijging van 22 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit blijkt uit het gebruikersonderzoek Beter Benutten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu liet uitvoeren.

 

Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent kiest voor het reizen op andere tijden, 8 procent kiest voor een ander vervoersmiddel en 5 procent maakt meer gebruik van de P+R-locaties.

 

Weggebruikers waarderen de doorstroming op de wegen in de regio Groningen-Assen ruim boven het landelijk gemiddelde. De regio staat op de eerste plek wat betreft de waardering van de doorstroming buiten spitsuren en behaalt de derde plek als het gaat om de doorstroming tijdens de spits.

 

Uit metingen op zes trajecten in de regio Groningen-Assen blijkt dat de A28 van Haren P+R richting Julianaplein het vaakst gebruikt wordt, gevolgd door de A28 De Punt richting Assen-Zuid. De A7 Hoogezand-Sappemeer richting het Julianaplein is het minst drukke traject.

 

De respondenten zijn vooral tevreden over de doorstroming op de A28 tussen de Punt en Assen Zuid, terwijl dit een van de drukst bezochte trajecten is. Tweederde van de ondervraagden is positief over de mogelijkheden om tijdens de spitsuren op dit traject door te rijden. Ook de A28 van De Punt richting Haren kan op een relatief hoge tevredenheid van 56 procent rekenen. De tevredenheid is het laagst (30 procent) onder de gebruikers van het stuk A7 tussen Hoogkerk en het Julianaplein.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf opdracht tot dit gebruikersonderzoek om de resultaten van het Beter Benutten programma in kaart de brengen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en het spoor te verbeteren.