bereikbaarheid-verkeer

12 nov 2017, 10:10

Meer ruimte voor groen bij busbaan Koeriersterweg

Meer ruimte voor groen bij busbaan Koeriersterweg

De gemeente Groningen gaat de busbaan aan de Koeriersterweg verleggen. Dat is goed voor de ecologische omgeving. De gemeente gaat een telecomgebouwtje verwijderen waardoor er meer ruimte komt voor groen. De gemeente kapt negen bomen en plant een gelijk aantal terug. De aanpassing is nodig om een knik uit de busbaan te halen. Dat bevordert de doorstroming.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In opdracht van Groningen Bereikbaar voert de gemeente Groningen een aantal maatregelen uit om de doorstroming van het (bus) verkeer op het onderliggende wegennet  tijdens de realisatie van de Aanpak Ring Zuid (ARZ) te verbeteren. Het gaat hierbij om de Stationsweg, Eeldersingel en omgeving. Het verwijderen van de knik in de busbaan Koeriersterweg is één van deze maatregelen. Deze maatregel heeft gevolgen voor het groen en de Stedelijke Ecologische Structuur.

 

Op de plek van de knik stond tot 1 juli jongstleden een data/telefoonhuis van British Telecom. Inmiddels is deze voorziening verwijderd waardoor er nu een kans ligt om de busbaan recht te trekken. Het verwijderen van de knik zorgt er voor dat de bussen beter kunnen doorrijden op de busbaan Koeriersterweg. Hierdoor ontstaat een robuustere busdienstregeling. Uiteraard houden we de snelheid van de bussen nauwlettend in de gaten. 

 

 Om de knik te verwijderen is het nodig om 9 bomen te vellen, hiervoor in de plaats komen 9 nieuwe bomen. In de bijgesloten Bomen Effect Analyse is weergegeven welke bomen het betreft. Met het verwijderen van het data/telefoonhuis neemt het verhard oppervlak per saldo af waardoor er meer ruimte voor groen ontstaat. Het groen dat aangeplant zal worden zal een positieve bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van het gebied.