bereikbaarheid-verkeer

16 jan 2020, 11:11

Meer duidelijk over bouwwijze bouwkuip nieuwe zuidelijke ringweg

Meer duidelijk over bouwwijze bouwkuip nieuwe zuidelijke ringweg

Aannemerscombinatie Herepoort heeft een plan gemaakt voor de manier waarop ze de bouwkuip voor de nieuwe zuidelijke ringweg gaan bouwen. Met dat nieuwe plan mag Herepoort ook doorgaan met de huidige werkzaamheden. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat hebben de raadsleden van de gemeente Groningen en de Statenleden van de provincie Groningen woensdag te horen gekregen, aldus het Dagblad van het Noorden. 

Er was meer tijd nodig voor het maken van een plan, omdat op sommige plekken in het projectgebied de bodem en het grondwater zich anders gedragen dan verwacht. Er bestaat kans dat de bouwput op sommige plekken onder water komt te staan. Er wordt daarom op zes van de zestien bouwdelen een duurdere bouwmethode gebruikt om die lekken te voorkomen. 

Bij het maken van het plan is hulp ingeroepen van experts van Deltares en Fugro. Het wegpompen van grondwater zou geen gevolgen hebben voor omliggende gebouwen. Met het nieuwe plan hoopt de aannemer dat het verkeer in 2024 door de tunnels kan rijden. Dat is drie jaar later dan gepland. 

Het is nog niet bekend wat de meerkosten van de nieuwe methode zijn. Er is überhaupt nog geen duidelijkheid over hoe hoog de kosten voor de hele vertraging zijn. Een speciale taskforce onder leiding van hoogleraar Marcel Hertogh is nog bezet met het in kaart brengen van alle meerkosten en vooral ook het verdelen ervan onder de bouwers en de opdrachtgevers.