bereikbaarheid-verkeer

16 jan 2017, 10:10

Meer buurten in Groningen krijgen betaald parkeren: Oosterparkwijk, Professorenbuurt-Oost en Selwerderwijk-Zuid

Meer buurten in Groningen krijgen betaald parkeren: Oosterparkwijk, Professorenbuurt-Oost en Selwerderwijk-Zuid

De grens voor betaald parkeren schuift verder op richting de buitenwijken als het aan het college van B&W van Groningen ligt. Het gaat om delen van de Oosterparkwijk, de Professorenbuurt-Oost en de Selwerderwijk-Zuid. Bewoners van die wijken vinden dat er nu teveel wordt geparkeerd, bijvoorbeeld door forenzen. De tijden voor betaald parkeren verschillen per gebied, om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zoals afgesproken in het collegeprogramma wordt betaald parkeren alleen ingevoerd in wijken waar voldoende draagvlak hiervoor is. In deze redeneerlijn kan betaald parkeren worden ingevoerd in de volgende drie buurten: - Selwerderwijk Zuid (De Hoogte) - Bloemenbuurt Zuid (Oosterparkwijk) - Slachthuisstraat e.o. (Oosterparkwijk).

In de Selwerderwijk Zuid is de parkeerdruk overdag 64%, 's avonds 78% en 's nachts 84%. 62% van de respondenten is voorstander van invoering van betaald parkeren. In de Slachthuisstraat e.o. en de Bloemenbuurt-Zuid is de parkeerdruk overdag 91%, 's avonds 88% en 's nachts 89%. Respectievelijk 83% en 62% van de respondenten is voorstander van invoering van betaald parkeren.


Het college van B en W stelt voor in deze drie buurten betaald parkeren in te voeren met een regulier tijdvenster. Dit tijdvenster geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u. Donderdag vormt hierop een uitzondering. Dan geldt het tijdvenster van 9.00u tot 21.00u. Voor de wijken waar we betaald parkeren invoeren maken we scenario’s voor plaatsing van automaten die we afstemmen met de bewonersorganisaties. Het voorkeursscenario is onderbouwing van de kredietaanvraag die wij aan uw raad voorleggen. Na besluitvorming duurt het ongeveer 6 maanden voordat de maatregel op straat wordt geïmplementeerd. Dit is het gevolg van de levertijd van automaten.

 

VOOR DE RAADSVOORDRACHT KLIK OP DEZE LINK