bereikbaarheid-verkeer

10 mei 2017, 09:09

Meer aandacht voor verkeersveiligheid jongeren, fietsers en senioren

Meer aandacht voor verkeersveiligheid jongeren, fietsers en senioren

Fietsers, jonge bestuurders en senioren krijgen komende vier jaar extra voorlichting over verkeersveiligheid. Dat moet zorgen voor minder ongevallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit cijfers blijkt dat juist deze groepen in Groningen steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. De provincie wil deze groepen daarom bewuster maken van onveilig en veilig verkeersgedrag.

De provincie wil dat meer basisscholen zich gaan bezighouden met verkeerseducatie en ook komen er campagnes.

De verkeerseducatie en voorlichting wordt georganiseerd door VerkeerswijzerGroningen. De organisatie wil in totaal 2100 jonge bestuurders, 17.000 fietsers en 2700 ouderen bereiken.