bereikbaarheid-verkeer

04 mrt 2019, 10:10

Maatregelen om Groningen bereikbaar te houden ‘zeer succesvol’: minder files

 Maatregelen om Groningen bereikbaar te houden ‘zeer succesvol’: minder files

De wegwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg hebben niet geleid tot een groei van het aantal files. Integendeel juist: er stonden afgelopen jaar bij Groningen zeven procent minder files dan in 2017. Dat de verkeersoverlast meevalt is te danken aan alle inspanningen van ‘Groningen Bereikbaar’ om mensen te stimuleren andere routes te kiezen, eerder of later te vertrekken of andere vormen van vervoer te kiezen. Dat zegt vandaag de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens telcijfers over de ontwikkeling van het verkeer rond Groningen stond er vorig jaar bij Groningen zeven procent mínder file. Dat is opmerkelijk omdat de filedruk landelijk wél is toegenomen met twintig procent.

Volgens gedeputeerde Gräper is de afname van het aantal files te danken aan het feit dat automobilisten eerder op pad gaan, of later beginnen. Dat valt duidelijk te zien aan de ochtendspits en de avondspits die een half uur langer duren dan in 2017.

Dat de alternatieve vormen van vervoer veel vaker zijn gebruikt blijkt uit cijfers van Groningen Bereikbaar. Het aantal auto’s op de P+R terreinen rond de stad is met negen procent toegenomen ten opzichte van 2017, en busbedrijf Qbuzz meldt een groei van het aantal vervoerde reiziger van dertien procent.

Ook maken automobilisten meer gebruik van alternatieven, zoals de fiets. En 'dat zijn allemaal effecten die werden beoogd door het beleid van Groningen Bereikbaar', aldus een tevreden gedeputeerde.

 

 

Gedeputeerde Gräper
Gedeputeerde Gräper