bereikbaarheid-verkeer

28 apr 2016, 10:10

Live Traffic Groningen: snelle informatie aan automobilisten (VIDEO)

Ook gisteren tijdens Koningsdag werden bezoekers aan Groningen op de ringwegen geïnformeerd over de kortste en snelste routes, en over de beste parkeerplekken. Deze actuele informatie vormt onderdeel van het systeem ‘Live Traffic Groningen’, een hypermodern middel van Groningen Bereikbaar. (Lees verder hieronder en bekijk bijstaande video)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen Bereikbaar wil er alles aan doen om vertraging bij wegwerkzaamheden, incidenten, evenementen en drukte op de weg tot een minimum te beperken.

Daarvoor staat er nu veel techniek langs de weg om het verkeer te informeren, te verleiden om bijvoorbeeld een andere route te nemen en te verdelen over het wegennet. Deze techniek heet ‘ Live Traffic Groningen’.

Live Traffic Groningen informeert weggebruikers over:

  • Actuele en betrouwbare verkeers- en parkeerinformatie
  • Versnelde afhandeling van pech- en ongevallen op alle belangrijke wegen
  • Optimale doorstroming op kruispunten en belangrijke trajecten, afhankelijk van de drukte

    Daarvoor maakt Live Traffic Groningen gebruik van verschillende instrumenten, zoals verkeerslichten, het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS), camera's langs de ringweg voor incidentmanagement en dynamische informatiepanelen. Deze instrumenten worden in samenhang ingezet.