bereikbaarheid-verkeer

28 jul 2016, 11:11

Lift op station Winsum wordt vervangen door hellingbaan

Lift op station Winsum wordt vervangen door hellingbaan

De lift op het treinstation van Winsum wordt in 2018 vervangen door een hellingbaan. De lift heeft namelijk te maken met storingen, die vooral worden veroorzaakt door vandalisme. Voor de mindervalide reizigers en de gemeente is het een hardnekkig probleem, dat met een hellingbaan kan worden opgelost.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het station van Winsum is recent al aangepakt. Prorail moest nog geld vrijmaken voor de hellingbaan. Ze hebben volgens de gemeente Winsum nu toegezegd te gaan investeren en alvast voorbereidingen te treffen voor de realisatie.

Prorail en de gemeente Winsum gaan ook maatregelen nemen om tot die tijd het vandalisme op het station tegen te gaan. Die maatregelen blijven van kracht zolang de hellingbaan in aanbouw is.