bereikbaarheid-verkeer

09 dec 2016, 14:02

Kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg ‘onoverzichtelijk’

Kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg ‘onoverzichtelijk’

Veel inwoners van Groningen vinden het kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg, nabij de Herman Colleniusbrug, onoverzichtelijk en onveilig. De gemeente wil daar iets aan doen, en organiseert daarom maandag 12 december van ’s middags vier tot ’s avonds acht uur een inloopbijeenkomst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze bijeenkomst is in Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen tijdens de bijeenkomst.
 
Het kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg, nabij de Herman Colleniusbrug, ervaren veel mensen als onoverzichtelijk en onveilig. Het is een lastig kruispunt door de verschillende verkeersstromen en wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad.

 Daarom werkte de gemeente vijf varianten voor de herinrichting van het kruispunt uit.

 

Mening

 

De gemeente is erg benieuwd naar uw mening over deze plannen. Mede op basis van uw reactie werkt de gemeente hierna een voorkeursvariant uit die in het voorjaar van 2017 via een inloopavond zal worden gepresenteerd. De gemeente verwacht het project dan in het najaar van 2017 uit te kunnen voeren.