bereikbaarheid-verkeer

13 mei 2015, 11:11

Inloopbijeenkomst over vervanging Gerrit Krolbrug: 21 mei

Inloopbijeenkomst over vervanging Gerrit Krolbrug: 21 mei

Volgende week donderdag, 21 mei, begint er in het Woonservicecentrum Oosterparkheem in de Merelstraat in Groningen een informatiebijeenkomst over de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Rijk, provincie Groningen en de gemeente Groningen werken samen voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Ook worden hierbij mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone.

 

Daarom is er volgende week een inloopbijeenkomst over de voortgang van een Planstudie vervanging Gerrit Krolbrug en de verbinding in de Oosterhamrikzone.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 mei 2015 tussen 16.00 en 20.00 uur, Woonservicecentrum Oosterparkheem, Merelstraat 100 in Groningen.

 

Achtergrond

 

 

 Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Fryslân werken samen aan de verbetering van de

hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Het Van Starkenborghkanaal en de bijbehorende

bruggen, waaronder de Gerrit Krolbruggen, maken hier deel van uit.

 

 In de toekomst moeten  grotere, langere en hogere schepen gebruik kunnen maken van deze vaarweg.

In de vorige inloopavond in december 2014 zijn belangstellenden geïnformeerd over de stand van zaken  rondom:

 

1) Spoor A, vervanging van de Gerrit Krolbruggen op de huidige locatie.

2) Spoor B, nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone.

 

In de periode januari - mei zijn de initiatiefnemers  verder gegaan met de verdere uitwerking van beide sporen.

 

 

Voor spoor A liggen nu o.a. een aantal varianten voor met betrekking tot de fietsstructuur en

hellingbanen/trappen.

 

Voor spoor B zijn er een aantal varianten op hoofdlijnen in de Oosterhamrikzone.