Bereikbaarheid & Verkeer

Inloopbijeenkomst over maatregelen N360 tussen Groningen en Appingedam: dinsdagavond 24 juni

Dinsdag 24 juni is er een inloopbijeenkomst over de eerste fase van het maatregelenpakket aan de provinciale weg N360. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 juni van 17.00 tot 20.00 uur in Wijkcentrum 'Het Dok', Kajuit 4 in Groningen. Bezoekers van de bijeenkomst kunnen de ontwerpen bekijken en informatie krijgen over de procedures die nog moeten worden doorlopen.


Leestijd: 1 minuut

Inloopbijeenkomst over maatregelen N360 tussen Groningen en Appingedam: dinsdagavond 24 juni
Inloopbijeenkomst over maatregelen N360 tussen Groningen en Appingedam: dinsdagavond 24 juni

Eerste fase maatregelenpakket

De provincie Groningen wil met het maatregelenpakket voor de N360 de verkeersveiligheid, de doorstroming, het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de N360 tussen Groningen en Appingedam verbeteren. Hiervoor worden in de komende twee jaar op vijftien verschillende locaties maatregelen uitgevoerd. In de eerste fase worden de locaties kruispunt Ring Oost, kruispunt Ruischerwaard en kruispunt (inclusief parallelweg) Ruischerbrug aangepakt.

Onveilig

De N360 tussen Groningen en Delfzijl is op een aantal punten erg druk, onder meer bij de stad Groningen. Ook komen er verschillende onveilige kruisingen voor, waar veel ongelukken gebeuren. Op verschillende plaatsen loopt de weg door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden.

Verbetering doorstroming en verkeersveiligheid

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N360 te verbeteren komen op verschillende plekken rotondes en wordt de inrichting van de weg aangepast. Door de inrichting van de weg aan te passen, moet het voor automobilisten duidelijker zijn dat ze in de bebouwde kom rijden en moeten ze minder hard gaan rijden.

Meer:

http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/verkeer-en-vervoer/n360-groningen-delfzijl/