bereikbaarheid-verkeer

08 dec 2016, 10:10

Inloopbijeenkomst over aanpak kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg

Inloopbijeenkomst over aanpak kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg

Op maandag 12 december vindt in Het Kasteel aan de Melkweg een inloopbijeenkomst plaats over de voorgenomen aanpak van het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg, nabij de Herman Colleniusbrug, wordt door veel mensen als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Het is een lastig kruispunt door de verschillende verkeersstromen en wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad. Daarom werkte de gemeente vijf varianten voor de herinrichting van het kruispunt uit.

Belangstellenden die benieuwd zijn naar deze varianten, kunnen tussen 16.00 uur en 20.00 uur gewoon binnenlopen bij de bijeenkomst. De gemeente zegt benieuwd te zijn naar hun mening over de plannen en zal deze ook meenemen in de keuze voor een voorkeursvariant.

Welk plan de voorkeur gaat krijgen, wordt op in het voorjaar van 2017, wederom tijdens een inloopbijeenkomst bekendgemaakt. De verwachting is dat in het najaar van 207 gestart kan worden met de aanpak van het kruispunt.