bereikbaarheid-verkeer

05 okt 2017, 09:09

Inloopbijeenkomst op maandag 9 oktober over toekomst westelijke ringweg

Inloopbijeenkomst op maandag 9 oktober over toekomst westelijke ringweg

Wie nu al wil meedenken over de westelijke ringweg van de toekomst, kan op maandag 9 oktober terecht op een inloopbijeenkomst bij brouwerij Baxbier aan de Friesestraatweg. De provincie en gemeente Groningen willen tijdens deze bijeenkomst in gesprek gaan met omwonenden en andere belanghebbenden over aandachtspunten en kansen voor de aanpak van Ring West.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na voltooiing van de ombouw van de zuidelijke ringweg medio 2022 is de gehele ringweg van Groningen vrij van verkeerslichten, met uitzondering van het noordelijke deel van de Ring West. Met de verwachte verkeersgroei wordt de noodzaak om ook de Ring West aan te pakken steeds groter. Vertegenwoordigers van de gemeente en provincie willen daarom nu al met omliggende wijkbewoners in gesprek over de aandachtspunten en kansen die de aanpak van de Ring West biedt voor de omliggende wijken. Er wordt gekeken naar alle ontwikkelingen in het hele gebied tussen de wijk Vinkhuizen en het Reitdiep.

Vragen
De provincie en gemeente zijn met name geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen:

 

  • Wat mag volgens jou niet worden vergeten bij de aanpak van de Ring West?
  • Welke aandachtspunten heb je voor het verdere proces?
  • Welke kansen zie je voor hun omgeving bij de ombouw van de Ring West? Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan veilige loop- en fietsroutes, verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid.
  • Op welke wijze wil je bij de ontwikkeling worden betrokken?

 

Aanleiding
Tijdens de bijeenkomst wordt informatie verschaft over de aanleiding van het project. Wat weten de provincie en gemeente al en wat nog niet en hoe ziet het vervolgproces eruit?

De provincie en gemeente staan nog aan het begin van de hele planvorming en er zijn dan ook nog geen ontwerpen of plannen. Wel is het mogelijk om met de projectgroepleden in gesprek te gaan over hun ideeën.

De bijeenkomst vindt op 9 oktober plaats tussen 16.00 en 20.00 uur bij Bax Bier aan de Friesestraatweg 201/2a.