bereikbaarheid-verkeer

16 jan 2017, 14:02

Inloopavond over werkzaamheden westoever Noord-Willemskanaal tussen Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerweg (19 januari)

Inloopavond over werkzaamheden westoever Noord-Willemskanaal tussen Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerweg (19 januari)

De provincie Groningen organiseert donderdag 19 januari tussen 17.00 en 20.00 samen met waterschap Noorderzijlvest een inloopavond over de werkzaamheden aan de westoever van het Noord-Willemskanaal. Deze wordt gehouden in het Hampshire hotel - Plaza Groningen. Medewerkers van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest verbeteren in 2017 de westoever van het Noord-Willemskanaal. Het gaat om het deel tussen de bruggen Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerweg. De provincie vervangt de verouderde beschoeiing en versterkt en verhoogt waar nodig - in opdracht van het waterschap - de kades .

 

Inloopavond 19 januari

 

Tijdens de inloopavond over het versterken van de westoever geven medewerkers van de provincie en het waterschap uitleg over hoe de werkzaamheden eruit komen te zien en wat de planning is. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen in het Hampshire hotel–Plaza Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen. Bezoekers van de avond hebben dan volop gelegenheid om vragen te stellen.


Onderhoud beschoeiing


De provincie is als beheerder van de vaarweg verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing langs het Noord-Willemskanaal. Het vervangen van de verouderde beschoeiing - over een lengte van ca. 3 kilometer - moet eind 2017 klaar zijn. De totale projectkosten worden geschat op € 3.000.000,-.

 

Kades verbeteren

 

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige kades. Het verbeteren van de kades is nodig om ook bij extreem weer in de toekomst het water goed tegen te houden en zo het risico op overstromingen te verkleinen. In 2015 heeft het waterschap de kades in de stad Groningen beoordeeld en daaruit blijkt dat 22,5 kilometer van de kades nu niet voldoen aan de veiligheidseisen. Het Noord-Willemskanaal is de eerste kade in de stad die aangepakt gaat worden. De kade moeten op plekken bijvoorbeeld hoger of breder gemaakt worden. Het bestuur van Noorderzijlvest heeft hiervoor € 2.115.000,- beschikbaar gesteld.