bereikbaarheid-verkeer

19 jun 2019, 16:04

Inloopavond Oostelijke ontsluitingsweg Bedum: 4 juli

Inloopavond Oostelijke ontsluitingsweg Bedum: 4 juli

Donderdagavond 4 juli organiseren de provincie Groningen en gemeente het Hogeland een inloopavond voor het project Oostelijke ontsluitingsweg Bedum. Tussen 18.00 - 20.00 uur kunt u binnenlopen bij hotel 't Gemeentehuis, Grotestraat 2 in Bedum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens deze inloopavond krijgt u meer informatie over het project, de geplande werkzaamheden, de stremming van de N993 en de planning. Medewerkers van de provincie en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.

 

Stremming N993


De provinciale weg N993 loopt tussen N993 loopt tussen Bedum en Ten Boer. Naar verwachting begint de aannemer na de zomer met de eerste werkzaamheden van fase 1 van het project. Deze werkzaamheden bestaan uit het verbreden en opnieuw asfalteren van de N993 vanaf de aansluiting Eemshavenweg. De fietsoversteek bij de Stedumerweg krijgt een middenberm zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. Tijdens deze werkzaamheden is de N993 volledig gestremd.

 

Oostelijke ontsluitingsweg


Door de nieuwe ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de doorgaande route door het dorp Bedum (Boterdiep OZ - Stationsweg - Wilhelminalaan). De Oostelijke ontsluitingsweg loopt vanaf de huidige N993 in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg de spoorlijn in de richting van Bedum. Ook komt er een nieuwe brug over het huidige Boterdiep.

 

Meer informatie


Meer informatie vind u op https://www.provinciegroningen.nl/projecten/oostelijke-rondweg-bedum/