bereikbaarheid-verkeer

13 okt 2016, 20:08

Inloopavond over nieuwe spoorbrug Zuidhorn - Fanerweg langdurig afgesloten

Inloopavond over nieuwe spoorbrug Zuidhorn - Fanerweg langdurig afgesloten

De provincie Groningen organiseert samen met ProRail en de gemeente Zuidhorn een inloopavond over de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Daarbij gaat het specifiek over de vervanging van de spoorbrug over de Fanerweg (N980). De avond vindt plaats op donderdag 27 oktober van 16.00 tot 20.00 uur in Zalencentrum Balk, de Gast 39 in Zuidhorn. Medewerkers van de provincie Groningen, ProRail en de gemeente Zuidhorn zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, één extra sneltrein bij. Zo wordt het minder druk in de stoptreinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen.


Spoorbrug Fanerweg


Onderdeel van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is de vervanging van de oude spoorbrug over de Fanerweg (N980) aan de oostkant van Zuidhorn. De huidige brug is al bijna honderd jaar oud en niet geschikt voor dubbel spoor. Daarom wordt de brug vervangen door een nieuwe spoorbrug, die ruimte biedt aan twee sporen. Tegelijkertijd worden het ontwerp en de inrichting van de brug verbeterd, onder meer met een breder fietspad en betere verlichting.


Afsluiting Fanerweg


Tijdens de werkzaamheden aan de spoorbrug moet de Fanerweg langdurig worden afgesloten. De bouwwerkzaamheden gaan naar verwachting  een jaar duren. Dit levert hinder op voor de omgeving. De provincie, ProRail en  gemeente Zuidhorn nodigen omwonenden uit  tijdens deze informele inloopavond mee te denken over manieren  om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

Inspraakprocedure


Eind november begint de formele inspraakprocedure van de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dan wordt het Ontwerp tracébesluit (OTB) zes weken lang ter inzage gelegd. Hierin staat beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen- Leeuwarden plaatsvinden en welke maatregelen nodig zijn op het gebied van onder meer geluid en beplanting. Tijdens de inspraakperiode hebben mensen de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Dan worden ook weer inloopmarkten georganiseerd. 

 

Meer informatie


Meer informatie over de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is te vinden op www.prorail.nl/esgl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: