bereikbaarheid-verkeer

19 mei 2015, 14:02

Informatiemarkt Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en over Transferium Zuidhorn 27 mei

Informatiemarkt Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en over Transferium Zuidhorn 27 mei

De provincie Groningen organiseert samen met ProRail en de gemeente Zuidhorn een informatiemarkt over het project Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden.  Naast dit project wordt ook informatie gegeven over het project Transferium in Zuidhorn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

De informatiemarkt vindt plaats op woensdag 27 mei tussen 17.00 en 20.00 uur in Zalencentrum Balk, de Gast 39 te Zuidhorn. Medewerkers van de provincie Groningen, gemeente Zuidhorn en ProRail zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.


Op dit moment rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er in beide richtingen één extra sneltrein bij. Hierdoor rijdt er tussen Groningen en Leeuwarden elk kwartier een trein. Ook wordt de kwaliteit van de aansluitingen op de trein en de bus verbeterd.

 

Maatregelen


Om de extra sneltrein te kunnen laten rijden, wordt verspreid over de hele spoorlijn een serie maatregelen genomen. Tussen Hoogkerk en Zuidhorn wordt het spoor over acht kilometer verdubbeld en bij station Zuidhorn komt een keerspoor.  Eind dit jaar start de officiële procedure voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.  Dan komt ook het zogeheten 'Ontwerp Tracébesluit' (OTB) ter inzage te liggen. Rond die tijd worden opnieuw informatiemarkten georganiseerd.

 

Tussen 2015 en 2018 werkt de gemeente Zuidhorn aan de uitbreiding en herinrichting van het stationsgebied in Zuidhorn. Het project bestaat uit het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, verbeteren van het busstation en herinrichten van de stationsomgeving (zie ook www.zuidhorn.nl/transferium).

 

Werkzaamheden


De werkzaamheden voor het project worden uitgevoerd door ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Groningen en Fryslân. Voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden is 166 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt grotendeels uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatie voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.