bereikbaarheid-verkeer

05 jul 2017, 10:10

Informatiebijeenkomsten over aanpak Oosterhamrikzone

Informatiebijeenkomsten over aanpak Oosterhamrikzone

De gemeente Groningen wil de bereikbaarheid van de oostkant van de stad richting binnenstad en UMCG verbeteren. Dat moet gebeuren via de Oosterhamrikzone. Er zijn drie varianten in beeld die tijdens inloopbijeenkomsten op dinsdag 11 en donderdag 13 juli worden gepresenteerd en toegelicht. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In alle varianten zal de busbaan een belangrijke rol spelen. Ofwel met menging van auto's en bussen op dezelfde baan, ofwel met splitsing van de verkeersstromen via het omringende stratennet.

Het is de bedoeling dat de Korreweg een fietsweg wordt waar de auto nog slechts te gast is. Alle varianten voorzien in onderzoek naar mogelijkheden voor een fietsverbinding langs de busbaanbrug.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 11 en donderdag 13 juli, op beide dagen tussen 16.00 en 20.00 uur. Locatie is het Informatiecentrum Oosterhamrikkade Zuidzijde 119. 

 

(Meer informatie op de website van de ondernemersvereniging VBNO).