bereikbaarheid-verkeer

21 feb 2019, 10:10

Informatieavond onderhoud westelijke ringweg

Informatieavond onderhoud westelijke ringweg

De provincie Groningen organiseert volgende week woensdag, 27 februari, een inloopbijeenkomst over de onderhoudswerkzaamheden aan de westelijke ringweg. De werkzaamheden staan voor komend voorjaar op de agenda.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie voert dit voorjaar onderhoudswerkzaamheden uit aan de westelijke ringweg (N370) in Groningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen het knooppunt Reitdiep en de Leonard Springerlaan. Hierbij kan verkeershinder ontstaan. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er met name in de weekenden en de meivakantie aan de weg gewerkt.

De bijeenkomst vindt plaats in EM2, Suikerlaan 6 in Groningen. Bezoekers kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de geplande werkzaamheden, de stremmingen en de omleidingsroutes.