bereikbaarheid-verkeer

08 dec 2015, 09:09

In de file op Eemshavenweg bij Noordzeebrug, terwijl de zon opkomt…

In de file op Eemshavenweg bij Noordzeebrug, terwijl de zon opkomt…

In de file genieten van de zonsopgang in Groningen? Vanmorgen was dat mogelijk voor de vele automobilisten die vanaf de Eemshavenweg over de Noordzeebrug Groningen wilden binnen rijden. Rond half negen stond daar deze file. Ook de rest van de week, tot komende vrijdag 11 december moet het verkeer rekening houden met filevorming. Dat is te wijten aan het feit dat enkele rijstroken tijdelijk buiten gebruik zijn genomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

En dat heeft dan weer te maken met het plaatsen van geluidsschermen langs de Noordzeeweg ter hoogte van Noorderhoogebrug.

 

Vorige week waren deze werkzaamheden al gestart waarbij het de bedoeling was dat er geen vermindering van rijstroken zou optreden. Het verkeer was toen met behulp van borden gevraagd om snelheid te verminderen (borden 50 km).  Deze snelheidsbeperking werd helaas massaal genegeerd waardoor de veiligheid van de werknemers van de aannemerscombinatie in het gedrang is.

 

 Om deze reden heeft de aannemer verzocht, om een halve rijbaanafzetting vanuit de richting Eemshaven op de rechter rijstrook toe te passen. Deze maatregel zal ook tijdens de spitstijden toegepast worden, op deze wijze zal het verkeer rustiger langs de werkzaamheden gaan rijden.