bereikbaarheid-verkeer

27 feb 2017, 11:11

Hoe houden we de stad bereikbaar tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg?

Hoe houden we de stad bereikbaar tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg?

De Ring Zuid gaat op de schop. Na de zomer wordt begonnen met de eerste grote werkzaamheden voor de ombouw van de Rijksweg. Dan komen er nieuwe op- en afritten bij de P+R in Hoogkerk. Tot in 2021 wordt daarna hard gewerkt aan een volledige reconstructie van de weg. En dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad Groningen. Voor de Stadjers en dagjesmensen, maar ook zeker voor de werknemers en bezoekers van de stad-Groningse bedrijven. Daarom heeft de papieren Groninger Ondernemers Courant in de nieuwste editie veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de stad. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen Bereikbaar is opgezet om de komende jaren alle werkzaamheden in en rond de stad te coördineren en ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk blijft. Ze trekken daarin samen op met Aanpak Ring Zuid, de gemeente en provincie Groningen en de aannemerscombinatie Herepoort. Met de Bereikbaarheidskrant worden de inwoners van Groningen en het bedrijfsleven geïnformeerd.

In de februari-editie van de courant, die hieronder online te lezen is, is veel aandacht voor de aanpak van de zuidelijke ringweg en de maatregelen die door Groningen Bereikbaar, als spin in het web, worden genomen. Lees snel verder op de pagina’s 10, 11, 14 en 15.