bereikbaarheid-verkeer

07 mrt 2017, 10:10

Helperpad wordt breder op de plek van nieuwe Helperzoomtunnel

Helperpad wordt breder op de plek van nieuwe Helperzoomtunnel

De aannemerscombinatie Herepoort gaat vanaf deze week aan de slag met het verbreden van het Helperpad. Dat gebeurt op de plek waar de nieuwe Helperzoomtunnel moet komen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

​Het huidige Helperpad wordt verbreed aan de westkant, de kant van de vijver. Hiervoor wordt een deel van de vijver vanaf de Helperzoom tot aan het spoor gedempt. De eerste dagen wordt het slib van de bodem gebaggerd en daarna komt er nieuwe stevige grond in. Rond 10 maart is dit naar verwachting klaar.

In de week daarna, tussen 11 een 15 maart, wordt parallel aan de vijver een scherm geplaatst van 5 meter hoog. Dit scherm moet zorgen voor luwte op het water, zodat vleermuizen hier hun voedsel kunnen vinden.

De werkzaamheden moeten op 15 maart klaar zijn. Dan worden de vleermuizen weer actief na hun winterslaap.