bereikbaarheid-verkeer

07 aug 2017, 10:10

Groot onderhoud aan A28 zorgt voor verkeershinder (VIDEO)

Rijkswaterstaat voert de komende maanden groot onderhoud uit aan de A28 tussen Groningen en Assen. Zo krijgt de snelweg een nieuwe asfaaltlaag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkzaamheden vinden plaats tussen Groningen-Zuid en viaduct de Punt bij aansluiting Zuidlaren v.v en aan de A28 tussen viaduct de Punt bij Zuidlaren en de brug over het Noord-Willemskanaal.

In verschillende fasen wordt de asfaltlaag van de hoofdrijbanen en de toe- en afritten vervangen. Weggebruikers zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Omdat deze voor een belangrijk deel in de vakantieperiode zijn gepland, is deze hinder naar verwachting gering. 

Door het intensieve gebruik van de weg moet asfalt worden vervangen, dienen voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten te worden hersteld en er moeten er diverse aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in een relatief korte periode aan beide hoofdrijbanen gewerkt. 

Tijdens de werkzaamheden blijft de A28 beschikbaar voor het verkeer, maar de weggebruiker moet rekening houden met hinder omdat de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 km/h. Ook zullen tijdens de werkzaamheden een paar keer op- en afritten worden afgesloten. 

In de periode tot begin oktober zal de aannemer de werkzaamheden in nog vier fasen uitvoeren:

- Traject Groningen-Zuid – verzorgingsplaats Witte Molen. Werkzaamheden van 11 augustus tot en met 25 augustus. 

- Viaduct de Punt**– verzorgingsplaats Witte Molen. Werkzaamheden van 25 augustus tot en met 8 september.

- Traject verzorgingsplaats Witte Molen – viaduct de Punt . Werkzaamheden van 8 tot en met 18 september.

- Traject viaduct de Punt - brug Noord-Willemskanaal. Werkzaamheden van 21 september tot en met 3 oktober. 

*Verzorgingsplaats Witte Molen is een parkeerplaats met tankstation nabij Glimmen.
**Viaduct de Punt ligt bij aansluiting Zuidlaren.