bereikbaarheid-verkeer

16 feb 2016, 11:11

Groningen Bereikbaar organiseert discussieavond over e-bike

Groningen Bereikbaar organiseert discussieavond over e-bike

Groningen Bereikbaar organiseert dinsdag 23 februari een discussieavond over e-bikes.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wanneer overweeg je als scholier of student een e-bike aan te schaffen? En hoe kan de e-bike interessant worden gemaakt voor je school- en studiegenoten? Daarover wil Groningen Bereikbaar graag in gesprek met scholieren, studenten, ouders en andere geïnteresseerden.

Vorig schooljaar heeft een pilot plaatsgevonden waarbij scholieren en studenten een maand lang een e-bike konden testen. Aan deze pilot hebben ruim 170 scholieren en studenten deelgenomen. Het streven was om hen kennis te laten maken met de elektrische fiets en informatie op te halen over de mogelijkheden en belemmeringen voor het aanschaffen van een e-bike.

Tijdens de discussieavond worden de resultaten van deze e-bikepilot uitgediept. Scholieren, studenten en ouders die hebben meegewerkt zijn uitgenodigd, maar ook belangstellenden die niet betrokken waren bij de pilot zijn welkom. Het doel is om in het schooljaar 16/17 een e-bike dienst of product aan te bieden aan scholieren en studenten in Groningen. 

Wie mee wil doen aan de discussieavond, kan zich aanmelden via http://www.moventem.nu/Gron1202. Deelnemers ontvangen een Iris cheque van 20 euro.