bereikbaarheid-verkeer

20 mei 2015, 10:10

Groningen: 85 miljoen voor verbeteren fietsvoorzieningen - opmerkelijke plannen

Groningen: 85 miljoen voor verbeteren fietsvoorzieningen - opmerkelijke plannen

Groningen de belangrijkste fietsstad van Nederland? Nog lange niet! Althans: volgens B en W van Groningen kan het allemaal nog stukken beter. Daarom reserveert het college 85 miljoen euro voor soms opmerkelijke maatregelen. Zoals een fietsstraat aan de Korreweg, stallingen in de binnenstad en een vrij liggend fietspad aan de Helperzoom.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen investeert samen met andere partijen de komende vijf jaren 85 miljoen euro om het fietsklimaat in en rond de stad te verbeteren. Daarvoor zijn onlangs de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. In deze fietsstrategie kijkt de gemeente nadrukkelijk verder dan de fiets en de fietser zelf.

 

Nieuw is dat wordt ingezet op het sociale aspect van de fietser en op gedrag, innovatie en ontwikkeling van fietsroutes. Belangrijk onderdeel van de strategie is de hoofdfietsroutekaart met aandacht voor stedelijke knooppunten, fietsveiligheid en fietsparkeren.

Kleine maatregelen eerst


Op basis van alle fietswensen gaat de gemeente Groningen nog dit jaar aan de slag met een aantal zogenaamde ‘kleine’ maatregelen. Het gaat onder andere om het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden in de binnenstad, het oplossen van een aantal knelpunten op de Korreweg, het fietsvriendelijker maken van verkeerslichten en het onder de aandacht brengen van verkeersregels als hand uitsteken en de voorrangsregels bij alle-richtingen-tegelijk-groen verkeerslichten.

Uitvoeringsprogramma met grotere projecten


Grotere projecten zoals de aanleg van de ‘fietsstraat’ Korreweg en het aanleggen een vrij liggend fietspad langs de Helperzoom pakt de gemeente in een later stadium op. Alle te nemen maatregelen staan vermeld in het Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie Groningen 2015-2025. Ook op de website www.groningenfietsstad.nl is hierover meer informatie te vinden.

‘De fiets leeft’


In februari dit jaar werd door het Stadspanel onder 12.000 deelnemers een enquête gehouden over het fietsbeleid. In slechts tien dagen tijd was de vragenlijst ruim 4.000 keer ingevuld. Sinds april is de website www.groningenfietsstad.nl in de lucht. Stadjers konden via deze website suggesties, ideeën en wensen indienen over fietsen. Er werd massaal gebruik van gemaakt. ‘De fiets leeft’ is de conclusie.