bereikbaarheid-verkeer

26 apr 2017, 10:10

Griffeweg tussen 14 en 24 mei afgesloten voor autoverkeer

Griffeweg tussen 14 en 24 mei afgesloten voor autoverkeer

Van zondagavond 14 mei tot woensdagochtend 24 mei worden de Griffeweg en de Veemarktstraat heringericht. De Griffeweg is in deze periode afgesloten voor al het autoverkeer vanaf de Europaweg tot aan de kruising met de Meeuwerderweg. De Meeuwerderweg is vanaf de Trompsingel en vanuit het zuiden gewoon bereikbaar voor al het verkeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Herinrichting
Om de doorstroming te verbeteren, krijgt de weg een andere inrichting. De huidige kruising van de Barkmolenstraat met de Griffeweg en de Boermandestraat wordt omgebouwd tot een zogenaamd voorrangsplein. Dit houdt in dat er op de kruising ruimte gemaakt wordt voor auto’s die afslaan of de Griffeweg op rijden. Links en rechts van deze kruising komen fietsoversteken. Op de kruising met de Meeuwerderweg komt de aparte linksafbaan te vervallen. Dit maakt het voor fietsers makkelijker om de Griffeweg over te steken.

Daarnaast krijgt de Griffeweg een middenberm met groenstrook en komt er een nieuwe bushalte bij de Rabobank.

Inloopbijeenkomst
Combinatie Herepoort houdt op maandag 8 mei 2017 in het Poortershoes (Oosterweg 13) een inloopbijeenkomst over deze herinrichting en de verwachte hinder. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hier op elk moment tussen 16.00 uur tot 19.00 uur binnenlopen. Medewerkers van Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er informatie over andere toekomstige werkzaamheden in de omgeving. Er komt een aparte inloopbijeenkomst voor bewoners van De Linie en de Herewegbuurt.