bereikbaarheid-verkeer

21 mei 2017, 10:10

Gerrit Krolbrug eerder open dan verwacht

Gerrit Krolbrug eerder open dan verwacht

De Gerrit Krolbrug is alweer open voor gemotoriseerd verkeer en dat is eerder dan verwacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De brug raakte eind april beschadigd na een aanvaring met een tanker.

Lange tijd was onduidelijk of het rendabel zou zijn om de brug te repareren. Er zijn ook plannen voor het plaatsen van een nieuwe brug, omdat de Gerrit Krolbrug oud is en al vaker mechanische problemen heeft.

Uiteindelijk werd toch besloten tot reparatie. Aanvankelijk rekende Rijkswaterstaat erop dat ze tot donderdag nodig zouden hebben om de brug te repareren. De werkzaamheden verliepen echter voorspoedig, waardoor de brug weer in gebruik kon worden genomen.