Bereikbaarheid & Verkeer

Gemeenteraad Groningen wil nader gesprek over plannen Aanpak Ring Zuid

De gemeenteraad van Groningen organiseert donderdag 5 juni a.s. om 19.30 uur in het Stadhuis een gesprek over de plannen voor de Aanpak Ring Zuid. Volgens een verklaring van de gemeenteraad leven er bij omwonenden en andere betrokkenen veel bezwaren en de gemeenteraad ontvangt van verschillende kanten verschillende informatie.


Leestijd: 1 minuut

Gemeenteraad Groningen wil nader gesprek over plannen Aanpak Ring Zuid
Gemeenteraad Groningen wil nader gesprek over plannen Aanpak Ring Zuid

De besluitvorming rond het project Aanpak Ring Zuid is in een beslissende fase terecht gekomen. Eind juni stelt de Stuurgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Gemeente – een definitief advies op aan de minister voor wat betreft het tracébesluit en aan het college voor wat betreft de inrichtingsplannen en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel. Het college van B&W heeft onlangs een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken en de richting waarin nu wordt gedacht.

Op 11 juni vergadert de raadscommissie Beheer en Verkeer over deze brief, en daarna op 25 juni de hele raad. Dit is de laatste gelegenheid voor de raad om nog zaken mee te geven aan het college richting stuurgroep.

Platform Groningen Verdient Beter

Bij omwonenden en andere betrokkenen leven veel bezwaren en de raad ontvangt van verschillende kanten verschillende informatie. Daarom heeft de raad besloten een gesprek te organiseren tussen het projectbureau Aanpak Ring Zuid en het platform Groningen Verdient Beter. Bij dit laatste platform zijn de zuidelijke wijken van Groningen, alsmede de stichting Leefomgeving en de initiatiefgroep ‘Winschoterdaip open’ betrokken. Zo kunnen beide ‘partijen’ direct ten overstaan van de raad op elkaars informatie en visie reageren, en ingaan op vragen vanuit de raad.

Het gesprek vindt plaats op donderdag 5 juni a.s. om 19.30 uur in de Nieuwe Raadzaal op het Stadhuis, en wordt ook uitgezonden via http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad.