bereikbaarheid-verkeer

24 jun 2015, 16:04

Geluidsmaatregelen Parkweg na toename van het aantal bussen

Geluidsmaatregelen Parkweg na toename van het aantal bussen

De gemeente neemt maatregelen om de tijdelijke geluidsoverlast tegen te gaan die bewoners van de Parkweg zullen ondervinden door toename van het aantal bussen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op het rechte stuk van de buslus bij de Parkweg komt stil asfalt en het aangesloten blok woningen aan de Parkweg tussen Hoornsediep OZ en Spaarnestraat krijgt aan achterzijde gedempte ventilatievoorzieningen. Met deze maatregelen geeft het college van B&W invulling aan de motie ‘Minimalisering overlast voor bewoners Parkweg’.

 

Eind mei heeft de gemeenteraad het voorstel ‘Krediet HOV-as West 3de fase’ vastgesteld. Dat maakt het mogelijk om het laatste deel van de snelle busverbinding aan de westkant te realiseren. De busbaan komt parallel aan het spoor te liggen. Voorlopig zullen bussen dan onder het Emmaviaduct doorgaan om vervolgens via de lus bij de Parkweg op het viaduct te komen. In combinatie met de verplaatsing van de busremise naar de Peizerweg, betekent dit een toename van het aantal bussen.

 

In principe is er sprake van een tijdelijke situatie. De verwachting is dat de HOV-as in 2019 rechtstreeks op het zuidelijke deel van het Hoofdstation zal aantakken. Vanwege die tijdelijkheid is er geen wettelijke verplichting voor de gemeente om maatregelen tegen geluidsoverlast te treffen. Maar zowel de gemeenteraad als het college zijn van mening dat er wel iets moet gebeuren.