bereikbaarheid-verkeer

18 mei 2015, 14:02

Gekleurd zebrapad bij Hoofdstation in Groningen

Gekleurd zebrapad bij Hoofdstation in Groningen

In Groningen is gisteren een uniek zebrapad aangelegd, in alle kleuren van de regenboog. Dat gebeurde bij het Hoofdstation.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betrof een actie van DWARS Groningen, een jongerenorganisatie van GroenLinks. Hiermee wilden de jongeren aandacht vragen voor haar verzoek aan het college van B&W van Groningen om een permanent regenboogzebrapad aan te leggen in de stad. Na Utrecht en Maastricht kan ook Groningen zich , volgens Dwars, zo profileren als tolerante en open stad voor mensen van alle geaardheden, waar geen ruimte is voor homofobie.

Het zebrapad heeft het niet lang volgehouden. Halverwege de aanleg werd Dwars tegengehouden:  het tijdelijke regenboogzebrapad bleek verboden, op straffe van arrestatie en boetes.

Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homofilie officieel van haar lijst van psychische aandoeningen. Sindsdien staat 17 mei bekend als de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie. Op deze dag had DWARS Groningen een tijdelijk regenboogzebrapad aan willen leggen aan het stationsplein als een figuurlijke welkomstmat van de stad om iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit, welkom te heten.

Diversiteit welkom in Groningen

DWARS Groningen wil dat iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit, zich welkom en geaccepteerd voelt in de stad. Voorzitter Sybren Deuzeman van DWARS: 'Met de aanleg van een regenboogzebrapad kan Groningen laten zien dat zij blij is met de diversiteit van haar inwoners en bezoekers en deze waardeert. De strijd tegen intolerantie is nog lang niet gestreden. Daarom is het belangrijk als stad expliciet te laten zien dat minderheden welkom zijn.'

Derde stad van Nederland


Om die reden heeft DWARS Groningen een brief gestuurd aan het college van B&W met het verzoek een permanent regenboogzebrapad aan te leggen.  Als het college dit idee inderdaad besluit over te nemen, wordt Groningen na Maastricht en Utrecht de derde Nederlandse stad met een regenboogzebrapad.