bereikbaarheid-verkeer

13 okt 2017, 14:02

Extra fietsenrekken in het weekend in Groningen

Extra fietsenrekken in het weekend in Groningen

Sinds afgelopen weekend plaatst de gemeente Groningen voortaan in het weekend honderden tijdelijke fietsenrekken naast de Korenbeurs en de Akerk en aan de oostzijde van de Vismarkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is een aanvullende service richting fietsers die naar een handige plek zoeken om hun fiets te parkeren. Tegelijkertijd komt het de toegankelijkheid van het stadshart ten goede, zo meldt de gemeente Groningen. Het winkelend publiek kan, afhankelijk van de plek, steeds op zaterdagen dan wel van donderdag tot en met zondag, gebruik maken van deze weekendrekken.

 

400 fietsparkeerplekken

 

Op de zaterdagen – vanaf a.s. zaterdag 14 oktober - plaatst de gemeente tijdelijke fietsenrekken naast de Korenbeurs en de Akerk en aan de oostzijde van de Vismarkt. In totaal gaat het hier om ongeveer 400 fietsparkeerplekken. Mensen kunnen hier hun fiets stallen tussen 09.00 en 17.00 uur. Aanwezige fietsstewards verwijzen het winkelend publiek naar deze pop-up stallingen. Na vijven worden de weekendrekken weer weggehaald.

 

Weekendrekken

 

Elke donderdag tot en met zondag, vanaf 2 november, komen er ook weekendrekken te staan op plekken als het Martinikerkhof/Martinitoren en de hoek Guldenstraat/Grote Markt. Deze rekken worden op donderdag geplaatst en de maandagochtend erop weer opgehaald.  

 

Fietsparkeren

 

De weekendrekken zijn onderdeel van de aanpak Fietsparkeren. In de loop van 2018 volgt een evaluatie.