bereikbaarheid-verkeer

29 okt 2019, 15:03

Extra energie voor omfietsers Hereweg

Extra energie voor omfietsers Hereweg

Fietsers vanuit het centrum richting Helpman kunnen momenteel geen gebruik maken van de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg. Ze moeten omfietsen via de Papiermolentunnel. Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben begin deze week in de avondspits aan zo’n driehonderd fietsers koek uitgedeeld voor extra energie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de westzijde van de weg werkt Combinatie Herepoort aan de bouwkuip waarin de verdiepte ligging wordt gebouwd. Daarom is de Hereweg onder de onderdoorgang een stukje naar het oosten opgeschoven. Daar was ruimte voor omdat hier in het verleden de ‘ambtenarenlus’ heeft gelegen.

In deze tijdelijke situatie is niet voldoende ruimte voor een fietspad aan beide zijden van de weg. Fietsers richting het centrum kunnen wel onder de onderdoorgang door, fietsers de andere kant op niet. Zij gaan bij de verkeerslichten rechtsaf, via het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats, naar de Papiermolentunnel. Daar rijden ze onder de ringweg door, om linksaf via de Papiermolenlaan weer op de Hereweg te komen. Deze omleidingsroute is ongeveer 900 meter lang. Op normale snelheid is dit ongeveer 3,5 minuut fietsen.

De omleidingsroute is tijdelijk, naar verwachting enkele maanden. Zodra het veilig kan, gaat het fietsverkeer over de busstrook onder het viaduct door.