bereikbaarheid-verkeer

30 mrt 2016, 11:11

Dynamische informatiepanelen met tips over parkeren in Groningen

Dynamische informatiepanelen met tips over parkeren in Groningen

Dynamische informatiepanelen die tijdens de Bloemenjaarmarkt van vorige week vrijdag werden ingezet op de wegen naar de ringweg van Groningen, zullen vaker worden gebruikt. Het betreft borden met informatie waar men de auto het beste kan parkeren. Het is uniek in Nederland dat parkeerinformatie van binnenstedelijke parkeergarages wordt ingezet om routes van bezoekers te beïnvloeden. Dat meldt de website van Groningen Bereikbaar

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de dynamische informatiepanelen stond tijdens de Bloemenjaarmarkt  aangegeven wanneer de bussen vanaf de P+R-terreinen naar het centrum gingen en ook werd er vermeld wat de slimste route is naar parkeergarages met vrije plekken in hartje Groningen. Met deze service wilde Groningen Bereikbaar voorkomen dat de Diepenring tijdens de Bloemenjaarmarkt vol stroomde met automobilisten die een parkeerplek zoeken.

Nieuw in Nederland

Het is uniek in Nederland dat parkeerinformatie van binnenstedelijke parkeergarages wordt ingezet om de routes van bezoekers te beïnvloeden. Dat is mogelijk dankzij de samenwerking tussen de gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Groningen Bereikbaar. Op het dynamische bord langs de A28 was als experiment al parkeerinformatie te zien geweest. Met resultaat: de drukte bij de drie parkeergarages in Centrum-Zuid nam af. Het is dan ook de bedoeling om de dynamische informatiepanelen regulier voor parkeerinformatie in te zetten op zaterdag en tijdens evenementen.

Live Traffic Groningen

De parkeerinformatie op de dynamische informatiepanelen langs de weg is onderdeel van Live Traffic Groningen: een samenhangend pakket aan instrumenten om het verkeer te informeren, te verleiden om bijvoorbeeld een andere route te nemen en te verdelen over het wegennet. Live Traffic Groningen levert weggebruikers actuele en betrouwbare verkeers- en parkeerinformatie, versnelde afhandeling van pech- en ongevallen op alle belangrijke wegen en optimale doorstroming op kruispunten en belangrijke trajecten, afhankelijk van de drukte.