bereikbaarheid-verkeer

13 okt 2015, 10:10

Drukte vanmorgen rond Reitdiepplein; verkeerslicht defect

Drukte vanmorgen rond Reitdiepplein; verkeerslicht defect

Op de kruising van de westelijke en de noordelijke ringweg was vanmorgen sprake van enige filevorming en verkeershinder. Dat was te wijten aan het uitvallen van een van de verkeerslichten bij het Reitdiepplein. Er moesten verkeersregelaars worden ingezet, die er voor zorgden dat de doorstroming weer op gang kwam. Daarna was het fileleed snel weer geleden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein) zijn in september werkzaamheden van start gegaan, die duren tot eind december. De werkzaamheden hebben ook te maken met de grote opknapbeurt van de zuidelijke ringweg vanaf 2017.

 

Uitbreiding capaciteit


De aanstaande reconstructie van de Zuidelijke Ringweg Groningen in de periode van 2016 tot 2020 maken het noodzakelijk om de capaciteit op het knooppunt nog verder uit te breiden. Want tijdens de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg maken de Westelijke en Noordelijke Ringweg onderdeel uit van de omleidingsroute, waarbij het noodzakelijk is de doorstroming zo optimaal mogelijk te hebben. 

 

Nieuw ontwerp


In het Definitief Ontwerp worden de huidige verbindingswegen tussen de Westelijke  en Noordelijke Ringweg verdubbeld. In het gebied erom heen komt een nieuwe ‘dras-en plasgebied’ (groene natuur).

Meer informatie vindt u op de website ringgroningen.nl