bereikbaarheid-verkeer

21 jun 2017, 10:10

Drukke spits: Noorderpoort en Alfa-college passen roosters aan

Drukke spits: Noorderpoort en Alfa-college passen roosters aan

Noorderpoort en Alfa-college gaan komend schooljaar waar mogelijk de lesroosters aanpassen. Op die manier hopen de scholen de drukke ochtendspits in de stad te ontlasten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Groningen reizen elke dag zo'n 35.500 scholieren en studenten naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Van hen stapt 38 procent tijdens het spitsuur in.

‘Komend schooljaar willen we waar mogelijk de roosters van studenten aanpassen zodat de eerste lessen later op de ochtend beginnen,' vertelt Fitim Ismaili, directeur Facilities van Noorderpoort. ‘Nu beginnen de vroegste lessen om 08.00 of 08.30 uur, maar we willen toe naar een situatie waarin er meer lessen om 09.30 uur of zelfs nog later van start gaan.' Zo'n 80 procent van de Noorderpoort-studenten reist met het openbaar vervoer, dus volgens Ismaili valt hier waarschijnlijk veel winst te halen.

In eerste instantie gaat het anders roosteren om een pilot. De beide scholen gaan hiermee starten in het nieuwe schooljaar. Jos Nijhof, hoofd Facilitair bedrijf van Alfa-college: ‘We beginnen met de scholen aan de zuidkant van de stad, daar waar het zwaartepunt van de overlast ligt.' In het geval van Noorderpoort gaat het dan om Noorderpoort Automotive & Logistiek en Euroborg Gastvrijheid & Toerisme. "Bij Alfa-college gaat het om de vestiging aan de Boumaboulevard die aan de pilot meedoet. ‘We zullen ook op andere locaties kijken wat de mogelijkheden zijn om de roosters aan te passen,' aldus Nijhof.