bereikbaarheid-verkeer

14 jul 2017, 09:09

Deze zomer hinder door groot onderhoud aan A28

Deze zomer hinder door groot onderhoud aan A28

In de periode van 21 juli toten met 3 oktober vindt in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud plaats aan de A28 tussen Groningen-Zuid en viaduct de Punt. In verschillende fasen worden de asfaltlaag van de hoofdrijbanen en de toe- en afritten vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor hinder en zet de werkzaamheden en de data waarop ze zullen plaatsvinden op een rij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door het intensieve gebruik van de weg moet asfalt worden vervangen, dienen voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten te worden hersteld en er moeten er diverse aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in een relatief korte periode aan beide hoofdrijbanen gewerkt.

 

Aannemerscombinatie Boskalis - KWS start de werkzaamheden op 21 juli op het traject De Witte Molen richting Groningen-Zuid. Tijdens de werkzaamheden blijft de A28 beschikbaar voor het verkeer, maar de weggebruiker moet rekening houden met hinder omdat de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 kilometer per uur. Ook zullen tijdens de werkzaamheden een paar keer op- en afritten worden afgesloten.

 

In de periode tot begin oktober zal de aannemer de werkzaamheden in vijf fasen uitvoeren:

 

Aan het traject van tankstation en verzorgingsplaats Witte Molen tot de afslag Groningen-Zuid wordt gewerkt van 21 juli tot en met 7 augustus. Hetzelfde traject, maar dan in omgekeerde richting wordt tussen 11 en 25 augustus aangepakt.

 

Het traject van Viaduct de Punt, bij de afslag Zuidlaren tot aan Witte Molen is aan de beurt in de periode van 25 augustus tot en met 8 september. De werkzaamheden aan hetzelfde traject in tegenovergestelde richting vinden plaats tussen 8 tot en met 18 september.

 

Als laatste, van 21 september tot en met 3 oktober, wordt het traject tussen viaduct de Punt en de brug over het Noord-Willemskanaal bij Vries aangepakt.