bereikbaarheid-verkeer

13 nov 2017, 20:08

Deel bomenkap bij westelijke ringweg toch uitgesteld

Deel bomenkap bij westelijke ringweg toch uitgesteld

Een deel van de bomen die gekapt zouden worden in verband met de aanpak van de zuidelijke ringweg, blijft voorlopig toch staan, in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Deze raad moet er een uitspraak over doen naar aanleiding van een bezwaar van de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie. Daarom mogen deze omstreden bomen bij de westelijke ringweg en de Julianavijver nog staan tot na de uitspraak. Maar met het kappen van bomen waar wel toestemming voor was gekregen is maandag een begin gemaakt, zo meldt de website aanpak ring zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 12 december a.s. vindt de zitting bij de Raad van State plaats over een deel van de omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen. Dit naar aanleiding van het beroep dat de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hier tegen hebben ingesteld. De Raad van State heeft vandaag beslist dat Combinatie Herepoort moet wachten met het kappen van deze bomen tot de zitting heeft plaatsgevonden en hierover een uitspraak is gedaan. Dit heeft geen gevolgen voor de bomenkap waar Aanpak Ring Zuid vandaag mee begonnen is. Hiervoor zijn de vergunningen al onherroepelijk.

 

Combinatie Herepoort is maandag begonnen met het kappen van bomen als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat gebeurt bij de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, bij de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein en het Helperpad. Deze bomenkap kan gewoon doorgaan.

 

Daarnaast had Combinatie Herepoort vergunningen gekregen voor het kappen van bomen op andere plekken, zoals bij de westelijke ringweg, de Julianavijver en op de taluds van de ringweg bij de toekomstige verdiepte ligging. De Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hebben hiertegen beroep ingesteld. Tevens hebben zij een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend, met de vraag de kap van deze bomen op te schorten. In de uitspraak hierop heeft de Raad van State beslist dat deze bomen in afwachting van de uitspraak over het beroep nog niet gekapt mogen worden. Reden is dat de zitting over het beroep al op korte termijn plaatsvindt en er volgens de Raad van State nog ruimte zit in de planning van Combinatie Herepoort. Op basis daarvan heeft de Raad van State de voorlopige voorziening toegewezen.