bereikbaarheid-verkeer

15 jul 2016, 12:12

Contract ondertekend voor unieke ‘ringwegacademie’ in Groningen

Onder grote belangstelling is vrijdagmorgen op het Stadhuis in Groningen het contract ondertekend voor de realisatie van een ‘ringwegacademie’. De ringwegacademie is een samenwerking tussen Groningse onderwijsinstellingen en wegenbouwers die betrokken zijn bij de komende aanpak van de zuidelijke ringweg. De wegenbouwers zullen meer dan zestig stageplekken en ruim twintig afstudeerplekken aanbieden aan Groningse (mbo) studenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondertekenaars vanmorgen waren de wegenbouwcombinatie Herepoort, de onderwijsinstellingen - Noorderpoort, Alfa-college, Terra en de projectorganisatie ‘Aanpak Ring Zuid’. Paul de Rook, wethouder en lid van de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, ondertekende namens de gemeente Groningen de overeenkomst 'Heerenakkoord Ringwegacademie Herepoort'.

Niet alleen mensen die langdurig werkeloos zijn, maar ook studenten mbo kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg kennis maken met de praktijk en zo hun praktijk/leerervaring vergroten. Het gaat hier om diverse vakdisciplines: van wegenbouw en beveiliging tot organisatie, van groenbeheerders tot catering.