bereikbaarheid-verkeer

05 sep 2017, 15:03

Bouw Helperzoomtunnel start half september

Bouw Helperzoomtunnel start half september

Half september wordt begonnen met de bouw van de Helperzoomtunnel. De tunnel wordt eerst naast het spoor ‘voorgebouwd’, pas als de tunnel helemaal klaar is, wordt hij op zijn definitieve plek geschoven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Momenteel wordt er gewerkt aan het uitgraven van de bouwkuip en het maken van een werkvloer in die kuip. Half september wordt dan begonnen met het bouwen van de tunnel. Het bouwen van de tunnel duurt tot volgend voorjaar. Naar verwachting wordt de tunnel in mei 2018 op z’n plek geschoven onder het spoor.

Ondertussen is het grondwerk voor de toerit naar de tunnel aan de kant van de Helperzoom zo’n beetje afgerond. De komende weken wordt er nog gewerkt aan de afronding van de nieuwe duiker, de grote betonnen verbinding voor waterafvoer die onder het spoor is gelegd. Hierbij worden putten en buizen geplaatst en worden de tijdelijke damwanden weggehaald.