bereikbaarheid-verkeer

02 dec 2015, 15:03

Bouw Helperzoomtunnel gaat definitief door

Bouw Helperzoomtunnel gaat definitief door

De bouw van de Helperzoomtunnel in Groningen gaat definitief door. Dat zegt wethouder Paul de Rook. Dit betekent dat de gemeente al in het voorjaar van 2016 begint met het uitvoeren van het verkeersplan voor Helpman. “Niets staat de bouw van de tunnel nog in de weg, dat betekent dat verkeersmaatregelen des te belangrijker zijn”, aldus De Rook.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Helperzoomtunnel is een nieuwe verbinding voor auto’s en fietsers tussen de Helperzoom en het Europapark en loopt onder het spoor door,.  Deze tunnel is nodig omdat de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat enkele jaren dicht gaat vanwege veiligheidseisen.

 

Voor het bouwen van de tunnel verleende de gemeente vorig jaar een omgevingsvergunning. De rechter verklaarde de bezwaren hiertegen ongegrond. Niemand tekende hoger beroep aan. Daarmee is de bouw onherroepelijk. De tunnel komt er naar verwachting in 2017 of 2018.

 

Voor de aanleg van de tunnel wil de gemeente versneld verkeersmaatregelen nemen in Helpman. De tunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang. Hierdoor verschuiven de verkeersstromen in Helpman en Coendersborg. Met maatregelen wil de gemeente zorgen dat het verkeer toch veilig blijft.

 

Die houden in dat de maximum snelheid in het grootste deel van de wijk 30 kilometer per uur wordt. Hiervoor komen duidelijke markeringen zoals verkeersdrempels. Ook gaan op verschillende plekken andere rijrichtingen gelden. En kruispuntplateaus moeten het autoverkeer afremmen waardoor voetgangers en fietsers makkelijk over kunnen steken.

 

Tijdens en na afloop van de inspraak over het verkeersplan meldden bewoners zich aan om mee te denken. De gemeente werkte de plannen met hen uit. De verkeersmaatregelen zijn ruim vóór de bouw van de tunnel klaar.