bereikbaarheid-verkeer

22 feb 2017, 09:09

Bomen gekapt bij Helperzoomtunnel

Bomen gekapt bij Helperzoomtunnel

Bij de Helperzoomvijver zijn dinsdag bomen en struiken gekapt voor de bouw van de Helperzoomtunnel. Er worden maatregelen genomen om de vleermuizen die hier leven te beschermen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat moest voor half maart van dit jaar gebeuren, want tot die tijd zijn de vleermuizen nog in winterslaap.

Door het kappen van de bomen dreigde de hoeveelheid voedsel voor de vleermuizen af te nemen. De vleermuizen eten vooral vliegjes die boven de vijver rondvliegen en hoe meer beschut de vijver is, hoe meer insecten erop af komen. Om weer te zorgen voor extra beschutting worden vóór half maart aan de noord- en westzijde van de vijver nieuwe bomen en struiken geplant. Aan de zuidzijde van de vijver, dat is aan de noordkant van het Helperpad, moet dan een tijdelijk scherm van vijf meter hoog zijn geplaatst om voldoende luwte te bieden, zo meldt de website van Aanpak Ring Zuid.

Eindsituatie
Langs de nieuwe tunnel komen in de eindsituatie bomen van circa vijf meter hoog. Hiervoor worden bomensoorten uitgezocht die voor de vleermuizen veel voedsel bieden. Aan de zijde van de Duinkerkenstraat komen nieuwe waterpartijen met forse bomen, waar de vleermuizen voedsel kunnen vinden. Extra grote bomen bij de Helperzoomtunnel gaan de vleermuizen helpen om het spoor over te steken. Als de Helperzoomtunnel klaar is, is zo een verbeterde situatie voor vleermuizen ontstaan.