bereikbaarheid-verkeer

10 okt 2017, 10:10

Bijeenkomst voor bouwers en aannemers over Groningse bereikbaarheid

Bijeenkomst voor bouwers en aannemers over Groningse bereikbaarheid

Bouwend Nederland en Groningen Bereikbaar organiseren donderdag 19 oktober voor bouwbedrijven en aannemers een bijeenkomst over ‘bouwlogistiek’. Bouwlogistiek is als één van de grote vervoersstromen van grote invloed op de bereikbaarheid van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

organiseren donderdag 19 oktober voor bouwbedrijven en aannemers een bijeenkomst over ‘bouwlogistiek’. Bouwlogistiek is als één van de grote vervoersstromen van grote invloed op de bereikbaarheid van Groningen.

 

Bent u een bouwende of aannemende partij en wilt u meer weten over de uitdagingen van de Groningse bereikbaarheid en uw kansen op het gebied van bouwlogistiek? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over slimme bouwlogistiek op donderdag 19 oktober om 15:00 uur in het Provinciehuis van Groningen, georganiseerd door Bouwend Nederland en Groningen Bereikbaar.

 

De komende jaren vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats aan de wegen en het spoor in deze regio. De ombouw van de zuidelijke ringweg staat hierin centraal en zal vrijwel zeker een impact hebben op de bereikbaarheid in de gehele regio. Groningen Bereikbaar doet er alles aan om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Daarvoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven.

 

Kansen slimme bouwlogistiek

 

Bouwlogistiek is als één van de grote vervoersstromen van grote invloed op de bereikbaarheid van Groningen. Hoewel bekend is dat slimmere bouwlogistiek leidt tot reistijdwinst, een betere bereikbaarheid, minder overlast én kostenbesparing, is er nog maar weinig over deze vorm van logistiek bekend. Daarom organiseert Groningen Bereikbaar samen met Bouwend Nederland een informatiebijeenkomst over bouwlogistiek. Bouwbedrijven en aannemers actief in de regio Noord Nederland zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Het programma

 

  1. Uitdagingen Groningse bereikbaarheid (Thomas Faber, Groningen Bereikbaar)
  2.  
  3. Kansen slimme bouwlogistiek (René Postulart, programmamanager bouwlogistiek, Connekt)
  4.  
  5. Voorbeelden slimme bouwlogistiek uit de regio
  6.  
  7. Discussie met de aanwezigen om te komen tot actie
  8.  
  9.  

De bijeenkomst is op donderdag 19 oktober om 15.00 uur in het Provinciehuis van Groningen (Sint Jansstraat 4).  Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@groningenbereikbaar.nl.