bereikbaarheid-verkeer

09 dec 2016, 10:10

Bewoners bijgepraat over gevolgen van extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden

Tientallen bewoners hebben zich donderdagavond laten informeren over wat de gevolgen zijn van de plannen voor een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Dat is nodig om het groeiend aantal reizigers tussen beide steden te kunnen vervoeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de extra sneltrein te laten rijden op het spoor én binnen de dienstregeling, past ProRail het spoor aan tussen Groningen en Leeuwarden. Ze verdubbelen het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk over een lengte van 8 kilometer. Bij station Zuidhorn komt een keerspoor. Treinen gaan sneller rijden tussen Leeuwarden en Veenwouden, tussen Grijpskerk en Zuidhorn, en tussen Zuidhorn en Hoogkerk. Ook wordt het perron op het station verlengd. 

Er komt ook een onderdoorgang bij de Paterswoldseweg(link is external). Daarvoor verhoogt ProRail de sporen met ongeveer 75 cm. In de onderdoorgang komt een weg met aan beide zijden een fietspad en een voetpad.

De werkzaamheden beginnen zodra de Trajectnota/MER is vastgesteld. Het ontwerp tracébesluit wordt in het najaar van 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd. Volgens de huidige planning gaat de trein eind 2020 in dienst.

ProRail voert dit project uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincies Groningen en Fryslân. Voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden is 171 miljoen euro beschikbaar. Deze financiering komt uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, de provincies Groningen en Fryslan en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).