Bereikbaarheid & Verkeer

Beroepschriften tegen Tracébesluit zuidelijke ringweg en omgevingsvergunning Helperzoomtunnel

Bij de Raad van State zijn zestien beroepschriften binnengekomen tegen het Tracébesluit.  Het was tot half november mogelijk om beroep  in te stellen tegen de plannen van Aanpak Ring Zuid. Ook  heeft de rechtbank zes beroepschriften ontvangen tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel.  Een en ander meldt de website aanpakringzuid.nl


Leestijd: < 1 minuut

Beroepschriften tegen Tracébesluit zuidelijke ringweg en omgevingsvergunning Helperzoomtunnel
Beroepschriften tegen Tracébesluit zuidelijke ringweg en omgevingsvergunning Helperzoomtunnel

Belanghebbenden die het niet eens waren met de plannen van Aanpak Ring Zuid, hadden vanaf begin oktober 2014 zes weken de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken.

Er zijn twee procedures. De aanpassingen aan de zuidelijke ringweg zelf maken onderdeel uit van het Tracébesluit. Hiertegen kon men van 3 oktober tot en met 13 november 2014 beroep instellen bij de Raad van State.

Voor de aanleg van de Helperzoomtunnel is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Groningen heeft deze op 29 september 2014 verleend. Belanghebbenden konden tegen deze beslissing gedurende zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie:

www.aanpakringzuid.nl