bereikbaarheid-verkeer

11 okt 2015, 10:10

En zo werd de Noorzeebrug gesloopt...(Video); Scheepvaart sinds vanmorgen weer op gang

Sinds vanmorgen kunnen schepen weer onder de Noordzeebrug door. Het hele weekend is er hard doorgewerkt om de oude brug te slopen (zie video op GIC).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De oude Noordzeebrug is afgelopen weekend succesvol gesloopt. De aannemer had zaterdagnacht helaas te kampen met defecten in materiaal ( beton en staal harder dan verwacht), waardoor zondag extra materieel is ingezet. Vannacht omstreeks 03.00 uur was de brug succesvol gesloopt. De vaarweg is 2,5 uur later open gegaan ( was 06.00 uur) dan gepland vanwege opruimwerkzaamheden.

 

Om 07.30 uur is de vaarweg weer open gegeven voor scheepvaartverkeer. E.e.a. heeft in goed overleg met Rijkswaterstaat plaats gevonden. Er zijn geen klachten binnen gekomen over geluidsoverlast. Omwonenden hebben - in de wijde omtrek van de Noordzeebrug - een schrijven ontvangen over de werkzaamheden in o.a. de nachtelijke uren. Groot voordeel was dat de wind goed stond, van de woonwijk af!

 

Recentelijk is de betonstort van het tweede gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug afgerond. De aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker concentreert zich dit najaar op de verdere afwerking van de nieuwe brug en de reconstructie van de omgeving en het fietspad. Zo wordt er gewerkt aan de aanleg van nieuwe aansluitingen vanaf de Bedumerweg, de aanleg van het fietspad en de verdere afronding  van de op- en afritten nabij Noorderhoogebrug. Dit betekent dat - met name in de maand oktober en november- er nog hinder zal zijn voor wat betreft omleidingen en geluidshinder.  De verwachting is dat eind 2015 de hele infrastuctuur  voor dit project Noordzeebrug/Bedumerweg gereed is.